Sündmused meie koolis

Uudised

Tere!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega. Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

Uudised

1. Vastuvõtt kooli 1. klassi toimub õpilase seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel, millele lisatakse haridus- ja teadusministri vastavas määruses sätestatud dokumendid. Avalduse vormi kinnitab kooli direktor.

2. Vastuvõtul arvestatakse:
1) õpilase elukoha lähedust koolile;
2) õpilase kooliskäivate õdede ja vendadega ühte kooli astumise võimalust;
3) kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli.

3. Avaldus esitatada kooli direktorile hiljemalt 15. maiks. Direktor vaatab avalduse läbi, lahendab tekkinud küsimused ning teeb vastava otsuse.

Lapsevanemal tuleb täita: avaldus ja ankeet

Mõlemad dokumendid võib digiallkirjastatult saata See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile või täita koolis kohapeal.

4. Kooli vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse koolis hiljemalt 1. juunil.

5. Õpilase kohta, kelle registrijärgne elukoht ei ole Kehtna vald, tehtud otsusest teatakse seadusjärgsele esindajale.

6. Mõjuvatel põhjustel peale 15. maid esitatud taotlused vaatab kooli direktor läbi ning teeb otsuse hiljemalt 25. augustiks.

7. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks, alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks ning haridusliku erivajadusega õpilasele sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks soovituse saamiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal pöörduda nõustamiskomisjoni poole.

8. Õpilase vastuvõtt kooli 2. kuni 9. klassi toimub käesoleva paragrahvi sätete alusel kui küsimust ei reguleeri muu õigusakt.

Uudised

Kallid õpilased ja lapsevanemad!

Meie ümber toimuvate kiirete muutuste tõttu palume teil säilitada rahu. Kui Järvakandi Kooli töökorralduses toimuvad muudatused, siis anname teile sellest teada kooli kodulehe, e-kooli ja facebooki kaudu.

Vaata Terviseameti ja Välisministeeriumi infot:

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov

Soovitused haridusasutustele: välisreisid, haigusjuhtumi tuvastamine, distantsõpe Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega oleme kogunud kokku täiendavaid soovitusi haridusasutustele kolmel olulisel teemal: välisreiside korraldamine ja väliskülaliste vastuvõtmine, käitumine olukorras, kui haridusasutuses tuvastatakse COVID-19 haigusjuhtum ning distantsõppe läbiviimine.

Haridus- ja Teadusministeerium tänab kõiki haridusasutusi keerulises olukorras vastutusrikaste otsuse tegemise valmiduse eest. Oleme saanud hulgaliselt kinnitusi, et meie lasteaiad, koolid, kutse- ja kõrgkoolid ja huviharidusasutused on vajadusel valmis oma tegevust ümber korraldama ning järgivad olulisi ennetusmeetmeid.

Soovitused leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Oleme oma veebis koondanud ühte kohta ka kõik varasemad haridusasutustele, õpilastele ja lastevanematele jagatud soovitused seoses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vajalike meetmetega. Leiate need siit.

Haridus- ja Teadusministeerium

Järvakandi Kool
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Kehtna vald
Telefon: 48 77 490
E-mail: jarvakandi.kool@kehtna.ee
© 2020, Järvakandi Kool

Otsi