Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid 2019/2020

Eksam

Korralise eksami
toimumisaeg

Eesti keel (kirjalik)

1. juuni

Matemaatika (kirjalik)

4. juuni

Bioloogia (kirjalik)

10. juuni

Keemia (kirjalik)

10. juuni

Füüsika (kirjalik)

10. juuni

Geograafia (kirjalik)

10. juuni

Ajalugu (kirjalik)

10. juuni

Ühiskonnaõpetus (kirjalik)

10. juuni

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

10. juuni

Vene keel võõrkeelena (kirjalik)

10. juuni

Järvakandi Kool
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Kehtna vald
Telefon: 48 77 490
E-mail: jarvakandi.kool@kehtna.ee
© 2020, Järvakandi Kool

Otsi